Soorten energie

Er zijn vele manieren om energie op te wekken of op te vangen. Dit resulteert in verschillende soorten energie, van groen (zon, wind, water) tot grijs (gas, kolen, kernenergie)
Via het linkermenu kunt u informatie vinden over de verschillende soorten energie.

Duurzame soorten energie

Als we het hebben over de diverse soorten energie dan is er de laatste jaren een duidelijke trend naar de steeds populairder wordende duurzame energiesoorten zoals zonne-energie, verwarmen van woningen via warmte pompen, maar ook de meer innovatie energiesoorten zoals blauwe energie, golfslag energie en hydro elektrische energie stijgen sterk in polulairiteit. Dit is goed voor de consument, en ons milieu en zorgt ervoor dat de prijzen voor bijna alle soorten energie op termijn gaan zakken.

Waar komt mijn stroom eigenlijk vandaan?

windenergie Uit alle stopcontacten komt dezelfde stroom. Toch wordt stroom op verschillende manieren opgewekt. Zo kan het zijn dat jouw[a] buurman van een andere elektriciteitscentrale stroom ontvangt, die op een heel andere manier is gegenereerd. In dit artikel ontdek je wat de verschillen zijn en hoe je het milieu een handje kunt helpen bij jouw keuze voor een leverancier.

Stroometiket verraadt herkomst

Elektriciteit kan worden opgewekt in kolen- en gascentrales, maar ook door afvalverbranders, waterkrachtcentrales, biomassacentrales of windmolenparken. En je hebt vast ook weleens gehoord van kernenergie: een controversiële bron van energie omdat deze aan de ene kant brandschoon is, maar tegelijkertijd kernafval produceert die zeer goed moet worden opgeborgen.

In Nederland wordt zo'n 90% van de stroom met fossiele brandstoffen opgewekt, terwijl de kerncentrale bij Borssele zo'n 4% van het landelijke aandeel elektriciteit produceert. Een groeiend aandeel komt uit duurzame bronnen: wind, waterkracht en zonne-energie.

Maar hoe weet je nou waar jouw stroom precies vandaan komt? Om antwoord op die vraag te geven, is in 2005 het stroometiket ingevoerd. Dit wordt vaak meegestuurd met de jaarafrekening. Op het stroometiket staat welk percentage van de opgewekte elektriciteit uit kolen, gas, wind, water, enzovoort bestaat. Zo krijg je er meteen een goed beeld van hoe 'groen' de stroom uit jouw stopcontact is.

Groene stroom kost net zoveel

Traditionele elektriciteitscentrales zijn niet zo milieuvriendelijk. En in een tijdperk waarin de aarde begint te protesteren tegen ons intensieve gebruik van haar bronnen, kunnen onze individuele acties de gezamenlijke milieulast verlichten. Zo'n actie kan het kiezen voor groene stroom zijn.

Dankzij de korting op energie die sommige consumentencollectieven bieden, hoeft groene stroom helemaal niet duurder te zijn. Sterker nog: het kan in sommige gevallen goedkoper uitpakken dan de stroom die je momenteel ontvangt. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Dus waar wacht je nog op? Check vandaag nog de tarieven en de herkomst van de stroom die je kunt ontvangen.